MENU:

Více foto naleznete zde!

A tre voci

A tre voci
Michaela Petrová - příčná flétna
Renata Pitrová - cembalo, klavír
Petr Pitra - violoncello

Karlovarský komorní soubor s několikaletou historií a nástrojovým obsazením, které je vžité už z doby renesanční a raně barokní. Flétna je jako sólový hlas doprovázena tzv. "bassem continuem" (violoncellem a cembalem). V triových sonátách pak mají flétna s violoncellem hlasy rovnocenne.

Soubor tvoří manželský pár - Renata a Petr Pitrovi, kteří se pohybují v karlovarských hudebních kruzích od roku 1989. Petr Pitra - absolvent JAMU v Brně - v letech 1994 - 2004 působil jako koncertní mistr Karlovarského symfonického orchestru. Jeho žena Renata pracuje jako učitelka hry na klavír a korepetitorka v ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary. Flétnistka Michaela Petrová je absolventkou brněnské konzervatoře a v současné době patří k předním špičkovým hráčům Karlovarského symfonického orchestru.

Repertoár souboru je založen na základech zmiňovaných barokních sonát, jejichž vrchol byl v dílech J.S.Bacha a G.Ph. Telemanna v Německu, J.-M. Leclaira , J.B. de Boismortiera ve Francii, A. Vivaldiho v Itálii a H. Purcella v Anglii. Mimo několikavětých sonát má soubor v repertoáru i slavné maličkosti velkých místrů, jako např. Largo G.F. Händla, Schubertovu Ave Maria, Mozartovo Andante, Dvořákovu Humoresku apod. Pro doplnění programu slouží sonáty pro violoncello a basso continuo a skladby v obsazení příčná flétna - klavír.

Repertoár:

flétna, cembalo, violoncello
nr.: composer: title:
1 J. S. Bach: Sonáty C-dur, e-moll
2 G. F. Händel: Sonáty a-moll, C-dur, G-dur, e-moll
3 P. Locatelli: 3 Sonáty
4 J. J. Quantz: Sonáta D-dur
5 G. Ph. Telemann: Triosonáta - F-dur
6 J.-M. Leclaire: Sonáta F dur
7 J. S. Bach: Suita h-moll, Badinerie
8 A. Vivaldi: Koncert g-moll
9 A. Vivaldi: Zima - Largo
10 W. A. Mozart: Trio in G
11 W. A. Mozart: Sonáta F- dur
12 B. Matrinů: Trio
13 J. B. Loeillet: Sonáta F-dur
14 A. Holborne: Allemande
15 J. Bull: Dr. Bulls Ground
16 J. Coperario: Allemande
17 L. Anderson: Plink, Plank, Plunk
violoncello, cembalo
1 J. S. Bach: Suity G-Dur, d-moll, c-moll
2 J. S. Bach: Sonáta D-Dur, BWV 1028
3 A. Marcello, J.S. Bach: Adagio, BWV 974
4 K. Ph. E. Bach: Sonáta D-Dur (z r.1746)
5 W. de Fesch: Sonáta C-Dur, d-moll
6 L. Boccherini: Rondo z Quintetu C-dur
7 G. Geminiani: Sonáta d-moll
8 G. F. Händel: Sonáta C-Dur
9 G. F. Händel: Largo z opery "Xerxes"
10 G. P. Telemann: Sonáta D-dur "Der getreue Musikmeister"
11 M. Marais : Suita d-moll; Cacone
12 B. Marcello: 6 Sonát
13 N. Porpora: Sonáta F-Dur
14 G. Ph. Telemann: Sonáty e-moll, D-dur, a-moll
15 Ch. Simpson: 13 Divisions
16 A. Vivaldi: 6 Sonát
příčná flétna, klavír
1 W. A. Mozart: Andante C-dur, Rondo D-dur
2 W. A. Mozart: Flétnové koncerty G-dur, D-dur
3 W. A. Mozart: Sonáta F-dur
4 J. Mouquet: La flute de Pan
5 N. Rimskij - Korsakov: Let čmeláka
6 F. Borne: Carmen - Fantasie Brillante
7 F. Poulenc: Sonáta
8 C. Debussy: Na loďce, Černoušek, Svit luny
9 P. Eben: Sonatina semplice
10 F. Schubert: Ave Maria
11 A. Piazzolla: Che Tango Che
12 G. F. Händel: Largo z opery Xerxes
13 J. Massenet: Meditation Thais
14 A. Vivaldi: Zima
15 S. Chaminade: Concertino op. 107
16 R. Binge Alžbětinská serenáda
17 E. Toselli: Serenada D-dur
18 B. Martinů: Scherzo (Divertimento)
19 P. Hindemith: Sonáta
20 G. Fauré: Ukolébavka
21 E. H. Grieg: Solvejžina píseň
22 G. B. Pergolesi: Koncert G-dur
23 V. Blodek: Koncert
24 M. Moszkowski: Španělský tanec č. 2
25 L. Boccherini: Menuet A-dur